Aktualności

Przebudowa odcinka drogi Kruhłe - Czechy Zabłotne

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wykonał przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kruhłe - Czechy Zabłotne (gm. Orla) poprzez wzmocnienie nawierzchni systemem 3PU (powierzchniowe utwardzenie). Koszt inwestycji - 210 000 zł, w tym środki finansowe gminy Orla wynoszą 147 000 zł.

Created by raptorf22