Aktualności

REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH WE WSIACH REDUTY I GREGOROWCE

Trwa remont świetlic wiejskich we wsiach: Reduty i Gregorowce. W Redutach prace polegają głównie na remoncie wnętrza: zostanie ułożona podłoga, odnowione ściany i sufit. W świetlicy wygospodarowano także pomieszczenia z przeznaczeniem na toaletę i zaplecze kuchenne i kominek.

W ramach prac remontowych w świetlicy w Gregorowcach, firma wyłoniona w drodze przetargu wykona ocieplenie i elewację zewnętrzną budynku oraz całkowity remont wnętrza.

Świetlica wiejska we wsi Reduty


Świetlica wiejska we wsi Gregorowce


Created by raptorf22