Aktualności

Remont cmentarza z okresu I wojny światowej

W dniu 16 listopada 2010 roku zakończył się remont cmentarza żołnierzy armii niemieckiej z okresu I wojny światowej położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 340 w obrębie wsi Gregorowce. Zadanie polegało na wykonaniu remontu ogrodzenia metalowego poprzez uzupełnienie siedmiu przęseł z rury stalowej, o łącznej długości 17,5 metrów bieżących i średnicy 51 mm.

Powyższe przedsięwzięcie zostało sfinansowane z dotacji udzielonej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Koszt remontu wyniósł 1 847,08 zł brutto.

Created by raptorf22