REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SPICZKI

Wykonano remont dróg gminnych położonych w miejscowości Spiczki o długości 130 i 141 m. W ramach realizacji zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp z o.o. z Bielska Podlaskiego dokonało uzupełnienia i wyrównania podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonało nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i grubości 5 cm.

Koszty inwestycji - 108 183, 99 złotych.


Created by raptorf22