Aktualności

Remont ulicy Bielskiej w Orli

Rozpoczęto planowany remont drogi powiatowej- ulica Bielska w Orli.
Prace obejmują:
- wymianę krawężników,
- przebudowę jednostronnego chodnika,
- przebudowę wjazdów do posesji,
- ułożenie nowej nakładki z masy mineralno-asfaltowej.

Fotoreportaż


Created by raptorf22