Aktualności

"RADOSNA SZKOŁA" w Gminie Orla

W styczniu br. gmina Orla zakończyła realizację rządowego programu "Radosna szkoła". Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości  5999,00 zł do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół z dodatkowym nauczanie języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Uczniowie najmłodszych klas dzięki udziałowi w programie poprzez zabawę mogą odkrywać swoje uzdolnienia i talenty. Zakupione pomoce służyć będą do zajęć koordynacji ruchowej, rehabilitacji, wspomaganiu rozwoju mowy i myślenia.

Galeria zdjęć


Created by raptorf22