Aktualności

KONIEC KADENCJI RADY GMINY ORLA W LATACH 2006 - 2010

W dniu 5 listopada 2010 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Orla w kadencji 2006-2010. W ciągu 4 lat Rada Gminy podjęła ogółem 275 uchwał, w tym 87 uchwał stanowiących prawo miejscowe. Dobra współpraca z Radą Gminy przyczyniła się do ważnych zmian, które zaszły w Gminie Orla i wpłynęły na jej pozytywny wizerunek.

Dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej gminy.

Wójt Gminy Orla, Radni Rady Gminy Orla oraz sołtysi kadencji 2006-2010

Created by raptorf22