Aktualności

RADNI RADY GMINY ORLA W LATCH 2010 - 2014

W dniu 21 listopada 2010 r. odbyły się wybory samorządowe, w których radnymi Rady Gminy Orla wybrani zostali: Aleksander Klin, Antoni Gołub, Marek Chmielewski, Krystyna Dolina Sulima, Eliasz Kalina, Marcin Kubaj, Leszek Koniuch, Michał Mincewicz, Maria Sajewicz, Jarosław Starczewski, Aleksander Stepaniuk, Igor Tchórzewski, Eugenia Troc, Anna Zagrobska, Anna Zyrczuk - Żar.

Wręczenie zaświadczeń radnym o wyborze oraz złożenie ślubowania przez radnych odbyło się podczas I sesji w dniu 2 grudnia 2010 r. W tym dniu również radni ze swego grona wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Orla, którym został Pan Aleksander Klin oraz Wiceprzewodniczącego Rady Pana Antoniego Gołuba.

Od prawej Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady,
Pan Antoni Gołub Wiceprzewodniczący Rady

Created by raptorf22