Aktualności

Rozpoczęto przebudowę ulicy w Wólce. Dnia 24 sierpnia 2007 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "Białystok", która zaoferowała realizację zamówienia za 348 716,57 zł. Przewidywany termin realizacji zadania upływa 27 listopada 2007 r.


Created by raptorf22