Aktualności

I miejsca w finale wojewódzkim KONKURSU "PRZYJAZNA WIEŚ"

W dniu 9 listopada 2011 r. Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla odebrał nagrodę w wysokości 2 800 zł za zajęcie I miejsca w finale wojewódzkim KONKURSU "PRZYJAZNA WIEŚ" za najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich województwa podlaskiego, przy wsparciu środków unijnych. Gmina Orla otrzymała nagrodę za realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. A. Czerwonej (II etap) oraz na ulicach: Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn. nr geod. 481 w Orli" - w kategorii infrastruktura ekologiczna.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Etap regionalny w województwie podlaskim przeprowadzał Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zlokalizowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Created by raptorf22