Aktualności

Wizyta pszczelarza w "Klubie Seniora"

W dniu 29 marca b.r. "Klub Seniora" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli powitał wiosnę prelekcją o pszczołach, wytwarzanych przez nich produktach i ich działaniu na organizm człowieka.

Swoją bogatą wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem podzielił się Pan STEFAN WNUSZYŃSKI pszczelarz ze wsi Krzywa. Była degustacja miodów. Uczestnicy spotkania otrzymali obszerną literaturę, jak korzystać z tego, co wytworzą pszczoły, a także dowiedzieli się co to pierzga, do czego służy pyłek kwiatowy i mleczko pszczele.

Przy herbatce z miodem przegryzanej pierzgą, nie zdołano jednak rozstrzygnąć - kto był wcześniej człowiek czy pszczoła ? Drzewa owocowe nawet w raju - musiały być zapylone .......

Created by raptorf22