Aktualności

Informujemy, iż w naszej Gminie rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą "Centra kształcenia na odległość na wsiach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy współudziale Uniwersytetu w Białymstoku, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz firmy Combidata. Projekt będzie realizowany w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli.

Celem projektu jest kształcenie na odległość, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzenie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami. Cały proces edukacyjny jest nieodpłatny.

W celu umożliwienia multimedialnej komunikacji społeczności lokalnej z otoczeniem Centrum zostanie wyposażone w:

  • 6 stanowisk komputerowych, w tym 5 dwuosobowych i jedno przenośne wraz z projektorem w celu wykonywania prezentacji multimedialnych i pokazów filmów,
  • bezpłatny dostęp do Internetu,
  • drukarkę z funkcją skanera i faksu,
  • meble,
  • bibliotekę materiałów edukacyjnych,
  • bazę programowo - dydaktyczną.

Created by raptorf22