Aktualności

II miejsce Gminy Orla w finale wojewódzkim KONKURSU "PRZYJAZNA WIEŚ"

Gmina Orla za realizację projektu p.n. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla" zajęła II miejsce w finale wojewódzkim KONKURSU "PRZYJAZNA WIEŚ" za najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowanej na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

W ubiegłym roku Gmina Orla zajęła I miejsce w kategorii infrastruktura techniczna.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Etap regionalny w województwie podlaskim przeprowadzał Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Created by raptorf22