Aktualności

Pierwsze zajęcia w ramach projektu "Przemoc - już nigdy więcej"

Odbyły się już pierwsze działania w ramach realizacji projektu "Przemoc - już nigdy więcej".

Dzieci i młodzież z terenu gminy Orla wzięły udział w zabawach sportowych pt. "Zdrowa rywalizacja", w spotkaniu z ratownikiem medycznym, w I rajdzie rowerowym pod "Zielony Dąb" oraz uczestniczyły w wyjeździe na basen.

W dniu 26 lipca b.r. zorganizowano szkolenie pt. "Problematyka procedury Niebieskiej Karty - istota, zakres funkcjonowania", skierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do instytucji współdziałających z zespołem.

Dorośli mieszkańcy gminy Orla uczestniczą w rozpoczętym w dniu 27 lipca b.r. spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnemu poświęconym zapobieganiu złym wzorcom rodzinnym i środowiskowym, niwelowaniu wszelkiej agresji w domu rodzinnym i najbliższym środowisku społecznym.

Szczegółowy harmonogram dalszych działań dostępny jest w linku "Przemoc - już nigdy więcej" - 2012.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Created by raptorf22