Aktualności

Wójt Gminy Orla informuje, iż w okresie od 17 marca do 31 maja 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli (ul. Spółdzielcza 1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1600 funkcjonuje punkt pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2008 r.

Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt pod nr tel. (085) 7392059.


Created by raptorf22