Aktualności

PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH DOTACJI DLA GMINY ORLA

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Gmina Orla otrzymała dotację na przebudowę drogi gminnej Nr 108271 B Oleksze-Dydule o łącznej długości 1701m. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 199,2 tys. zł, z tego 50% kosztów inwestycji w wysokości 599,6 tys. zł zostanie pokryte w ramach przyznanej dotacji. W bieżącym roku do Wojewody Podlaskiego wpłynęły 82 wnioski dotyczące dofinansowania przebudowy dróg gminnych. Do dofinansowania zakwalifikowano 26 wniosków. Wniosek Gminy Orla otrzymał 79 punktów i uplasował się na 15 miejscu. Realizacja inwestycji rozpocznie się na początku maja 2011 r.

Created by raptorf22