Aktualności

Przebudowa drogi we wsi Szczyty Nowodwory

Firma TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "Białystok" S.A. z siedzibą w Białymstoku rozpoczęła przebudowę drogi o długości 390 m, oznaczonej nr geodezyjnym 165, położonej w miejscowości Szczyty Nowodwory gm. Orla.
W ramach zawartej umowy wykonawca zrealizuje prace obejmujące:
- wykonanie niezbędnych robót podziemnych,
- rozebranie elementów drogi - krawężników, nawierzchni z płyt betonowych i masy bitumicznej,
- przebudowę zjazdów żwirowych,
- wykonanie poboczy żwirowych.


Created by raptorf22