BUDOWA PARKINGU PRZY BUDYNKU SZKOŁY W ORLI ORAZ BUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY ULICY OGRODOWEJ W ORLI

Rozpoczęła się budowa parkingu przy budynku szkoły w Orli. Prace budowlane obejmą utwardzenie istniejącej nawierzchni placu kostką betonową na podsypce piaskowo-cementowej.

Jednocześnie powstaje ogrodzenie przy budynku wielorodzinnym przy ulicy Ogrodowej w Orli. W ramach prac zostanie zamontowana siatka powlekana.


Created by raptorf22