Aktualności

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ORLI

Prawie 250 tys. złotych dofinansowania Gmina Orla otrzymała w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację projektu "Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla". Całkowita wartość projektu wynosi 399 667,95 zł.

W ramach planowanych zadań Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Bołtryk, z siedzibą w Białymstoku w parku zieleni wykona m.in. nawierzchnie z kostki brukowej, instalację elektryczną wraz z słupami oświetleniowymi, ustawione zostaną nowe kosze i ławki. Plac zabaw zyska nowe ogrodzenie, wyposażenie, ławki i kosze.

Planowany termin zakończenia inwestycji - 15.06.2011 r.

Poniżej przedstawiamy stan obecny parku zieleni i placu zabaw w Orli.

Created by raptorf22