Aktualności

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego realizuje projekt "Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki", w ramach którego istnieje możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu technologii informacyjnych. Projekt adresowany jest w szczególności do nauczycieli, pracowników oświaty oraz osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji. Szczegółowe informacje oraz rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę internetową: http://www.edukacja-podlasie.pl

Zobacz ulotkę informacyjną.

Zobacz terminy spotkań informacyjnych.

Czytaj więcej o projekcie.

Osoba do kontaktu:
Anna Piasecka, tel. 85 74 97 449/459
e-mail: anna.piasecka@wrotapodlasia.pl

Created by raptorf22