Aktualności

OTWARCIE ŚWIETLICY WE WSI MALINNIKI

W dniu 2 października 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej we wsi Malinniki. W uroczystości udział wzięli: Ks. Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu, Ks. Tomasz Kosiński - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Podbielu, Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski w Bielsku Podlaskim, Pan Mirosław Bałło - członek Zarządu Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Anna Niesteruk - Dyrektor GOK w Orli, Pan Mirosław Stepaniuk i Pan Eugeniusz Kowalski - przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska", radni gminy Orla oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miejscowości Malinniki na czele z radną Aliną Sacharczuk. W uroczystości udział wzięli również pracownicy Urzędu Gminy Orla, którzy pracowali przy realizacji inwestycji.

Aktu poświęcenia budynku dokonał Ksiądz Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu.

Podczas imprezy przybyli goście mogli posłuchać utworów w wykonaniu zespołu Malinki z Malinnik, zespołu Werwoczki - działającego przy GOK w Orli, a także Chóru działającego przy Kościele Zielonoświątkowym Zbór w Dubiczach Cerkiewnych.

W trakcie realizacji inwestycji wykonano następujące prace remontowe:

 • ocieplono budynek i wykonano elewację,
 • ułożono kostkę, nawieziono i wyrównano plac koło budynku świetlicy,
 • przeprowadzono generalny remont wnętrza budynku w tym: wyremontowano ściany, sufity, podłogi, wydzielono pomieszczenie kuchenne, toaletę oraz pomieszczenie gospodarcze.
 • Sala główna została wyposażona w nowe stoły. Zaplecze kuchenne wyposażono w meble i sprzęt AGD.

  Remont świetlicy został dofinansowany w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość projektu 157 522,49 zł, w tym kwota dofinansowania 55 000,00 zł.

  Galeria zdjęć

  Przemawia Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla

  Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski

  Wójt Gminy Orla wręcza Pani Alinie Sacharczuk - radnej tabliczkę upamiętniającą remont świetlicy

  W imieniu mieszkańców sołectwa Pani Alina Sacharczuk - Radna Rady Gminy Orla podziękowała Wójtowi Gminy - Panu Piotrowi Selwesiukowi za remont świetlicy

  Chór działający przy Kościele Zielonoświątkowym

  Zespół Malinki

  Zespół Werwoczki

  Świetlica wiejska we wsi Malinniki przed remontem

  Świetlica wiejska we wsi Malinniki po remoncie

  Created by raptorf22