Aktualności

OFICJALNE OTWARCIE WYREMONTOWANEJ ŚWIETLICY WE WSI TOPCZYKAŁY

W dniu 21 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Topczykały. Prace remontowe sfinansowała Spółka SWEDSPAN Polska, wchodząca w skład GRUPY IKEA, a wyposażenie zapewniła firma IKEA Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach.

W tym uroczystym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski w Bielsku Podlaskim, Pan Marian Grabiński- starszy doradca w IKEA, Pan Laimonas Rackauskas - Dyrektor Zarządzający SWEDSPAN Polska w Koszkach, Pani Ewa Radecka, Pan Jerzy Ignatiuk oraz Pani Anna Dzienis. W spotkaniu udział wzięli również m.in. Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Antoni Gołub - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Orla, Krystyna Dolina Sulima - Radna Rady Gminy Orla, a także licznie przybyli mieszkańcy wsi Topczykały.

Aktu poświęcenia budynku dokonał Ksiądz Anatol Tokajuk - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, któremu towarzyszył Pan Dymitr Martynowicz - psalmista Parafii Prawosławnej w Orli. Symbolicznego otwarcia budynku i przecięcia wstęgi dokonali sponsorzy remontu. Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla na ręce darczyńców złożył podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę i działania na rzecz społeczności gminy Orla.

Uroczystość uświetnił występ dwóch mieszkanek wsi Topczykały, które zaprezentowały swoje umiejętności instrumentalne, a także występ zespołu Werwoczki, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.


Świetlica wiejska przed remontem


Świetlica wiejska po remoncie

Created by raptorf22