Aktualności

W dniu 17 listopada 2007 r. nastąpiło przekazanie do użytku nowowyremontowanej świetlicy we wsi Paszkowszczyzna oraz drogi powiatowej do wsi Paszkowszczyzna.

W uroczystościach uczestniczyli: Ks. Mitrat Aleksander Tokarewski - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, Wójt Gminy Orla - Piotr Selwesiuk, Mirosław Bałło - Członek Zarządu Powiatu Bielskiego, Przewodniczący Rady Gminy Orla - Aleksander Klin, Radny Rady Gminy Orla - Mikołaj Barszczewski oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Paszkowszczyzna.

Poświęcenia świetlicy dokonał Ks. Mitrat Aleksander Tokarewski - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli.


Created by raptorf22