Aktualności

Nagroda za wykrycie sprawców zniszczenia budynku Synagogi w Orli

Gmina Orla była i jest gminą wielonarodową, wielokulturową i wielowyznaniową. Setki lat zamieszkiwali ją Białorusini, Polacy i Żydzi. W tragicznym okresie II wojny światowej zagładzie uległa społeczność żydowska, która na przestrzeni wieków wniosła swój wielki wkład w rozwój "Ziemi Orlańskiej". Jednym z materialnych świadectw wielokulturowości naszej ziemi jest zabytkowa synagoga w Orli.

Społeczeństwo Gminy Orla jest zdecydowanie przeciwne aktom antysemityzmu i wandalizmu. Dlatego Wójt Gminy Orla i Rada Gminy Orla będąc zainteresowanymi jak najszybszym ustaleniem sprawców zniszczenia synagogi, ustanawiają nagrodę w wysokości 1 000,00 złotych za wskazanie sprawców tego czynu.

Created by raptorf22