Aktualności

KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ORLI

W dniu 3 czerwca 2012 r. uczennice Zespołu Szkół z d. n. j. b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli uczestniczyły w finale VI edycji konkursu "Na wspólnej ziemi" zorganizowanego przez Fundację Shalom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Celem konkursu było poznanie historii i tradycji Żydów polskich, ich wkładu i miejsca w dziejach społeczności lokalnych w ciągu wieków wspólnej historii.

Pracę konkursową przygotował sześcioosobowy zespół uczniowski: Ewelina Daria Dobosz, Gabriela Daria Roszczenko, Joanna Sojko, Magda Szajkowska, Katarzyna Kuptel i Sonia Warchoł. Uczennice przygotowały pracę pod tytułem: "Orla i jej mieszkańcy w II Rzeczypospolitej we wspomnieniach i dokumentach. W poszukiwaniu utraconej tożsamości". Opiekę merytoryczną i techniczną sprawowali nauczyciele informatyki: Mirosława Romaniuk, Dariusz Jan Horodecki oraz nauczyciel bibliotekarz Anna Borszczewska.

Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Śpiewaka przyznało uczennicom Zespołu Szkół w Orli I miejsce. Nagrodę główną dla szkoły - komputer ufundował Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk.

Created by raptorf22