Aktualności

PONAD 1 MILION DOTACJI DLA GMINY ORLA

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 7 sierpnia 2012 r. podjął decyzję o wyborze inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek złożony przez Gminę Orla został sklasyfikowany na 43 miejscu spośród 72, które otrzymają dotację. Całkowita wartość projektu wynosi 1 801 010,53 zł, w tym wartość dofinansowania 1 098 177,00 zł.

W ramach realizacji zadania, zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w Orli na ulicach: 1-go Maja, Kleszczelowskiej, Partyzantów, Piaskowej, Wyzwolenia, Armii Czerwonej, Koszelowskiej, Żwirki i Wigury, Krótkiej, Wąskiej i działkach geodezyjnych nr 436/26 (droga), 436/17, 448 (droga), 391/12, 1017, 811/2, 811/3, 815/2 oraz zostanie przebudowany wodociąg w ulicy Partyzantów w Orli.

Created by raptorf22