Aktualności

We wsiach Gredele i Paszkowszczyzna dobiega końca finansowany przez Gminę Orla remont świetlic. We wsi Dydule wymieniono pokrycie dachowe, drzwi wejściowe, stolarke okienną oraz odnowiono elewację budynku.

W świetlicy wiejskiej we wsi Paszkowszczyzna wymieniono stolarkę okienną, drzwi wejściowe oraz oszalowano budynek szalówką drewnianą.


Created by raptorf22