Aktualności

We wsi Paszkowszczyzna zakończono remont świetlicy. Budynek oszalowano szalówką drewnianą zaimpregnowaną, odnowiono części betonowe ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono drzwi wejściowe, naprawiono podłogę.


Created by raptorf22