Aktualności

KONIEC KADENCJI SOŁTYSÓW

W dniu 1 lutego br. sołtysi z terenu Gminy Orla pełniący swoją funkcje w latach 2007 -2011 po raz ostatni wzięli udział w sesji Rady Gminy Orla. Podczas IV sesji Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla oraz Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla podziękowali 22 sołtysom za trud i osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz za owocną współpracę z Urzędem Gminy Orla.

Created by raptorf22