ŚLUBOWANIE I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY I GIMNAZJUM W ORLI

W dniach 5 października 2009 r. oraz 8 października 2009 r. przedstawiciele Gminy Orla uczestniczyli w uroczystościach związanych ze ślubowaniem klasy I Szkoły Podstawowej oraz I klasy Gimnazjum przy Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. W ślubowaniu klasy I Gimnazjum udział wzięli Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla oraz Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla. Zwracając się w ciepłych słowach do pierwszoklasistów Wójt podkreślił znaczenie nauki w obecnych czasach, zwrócił również uwagę na znaczenie zdrowego stylu życia. Życzył młodzieży wytrwałości, dobrych ocen oraz aby czas spędzony przez nich w murach szkoły należał do najprzyjemniejszych i najmilej wspominanych chwil życia. Wręczenie drobnych upominków było ukoronowaniem miłych uroczystości.

Ślubowanie I klasy szkoły Podstawowej w Orli

Ślubowanie I klasy Gimnazjum w Orli


Created by raptorf22