Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na części ul. A. Czerwonej oznaczonej nr geodezyjnym 85 (I etap) oraz na ul. H. Sienkiewicza oznaczonej nr geodezyjnym 570 w Orli. W wyniku przetargu realizację zadania zlecono Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Siemiatyczach, który złożył najkorzystniejszą ofertę i zaproponował realizację przedsięwzięcia za kwotę 481 765,62 zł.  Przewidywany termin realizacji zadania do końca października br.


Created by raptorf22