Aktualności

W dniu 14 listopada 2007 r. Wójt Gminy Orla Piotr Selwesiuk gościł w Urzędzie Gminy delegację z Włoch. Celem spotkania było zidentyfikowanie obszarów, które jako czynniki endogenne mogą mieć wpływ na rozwój Gminy Orla. Podczas spotkania w szczególny sposób zwrócono uwagę na strategię rozwoju Gminy w kontekście członkowstwa w Stowarzyszeniu Euroregionu Puszcza Białowieska. Dyskutowano również nad problemami Gminy oraz o sposobach ich rozwiązywania. W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy, Mariola Kubajewska - podinspektor Urzędu Gminy, Jan Chomczuk - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Gilberto Zangari - Doradca ds. Planowania Turystyki, Paolo Migani - Doradca ds. Funduszy Unijnych, Giovanni Arlotti - Specjalista ds. Funduszy Unijnych.

Od lewej Paolo Migani - Doradca ds. Funduszy Unijnych, Giovanni Arlotti - Specjalista ds. Funduszy Unijnych, Gilberto Zangari - Doradca ds. Planowania Turystyki, Jan Chomczuk - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Od lewej Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Paolo Migani - Doradca ds. Funduszy Unijnych, Giovanni Arlotti - Specjalista ds. Funduszy Unijnych, Gilberto Zangari - Doradca ds. Planowania Turystyki, Jan Chomczuk - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska


Created by raptorf22