Aktualności

INFORMACJA

 

Instytucja szkoleniowa Training Group Danuta Gorlewska w Białymstoku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim od września b.r. zaczyna realizację projektu „Szansa na jutro” współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem programu jest wsparcie oraz przygotowanie do pracy w spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu bielskiego, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz nieaktywnych zawodowo.

 

Osoby niepełnosprawne, które są zainteresowane oraz chciałyby wziąć udział w:

1)    indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym;

2)    warsztatach z psychologiem o tematyce:

a)     „Planowanie, organizowanie się i ocena własnej pracy”,

b)    „Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach”,

c)     „Efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób”;

3)    szkoleniach z zakresu:

a)     „Zasady powstawania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, idea spółdzielczości socjalnej, rodzaje działalności gospodarczej, podstawy rachunkowości”,

b)    „obsługa komputera – pakiet biurowy MS Office dla początkujących i średniozaawansowanych”,

c)     „Grafika komputerowa, tworzenie stron www, Outlook, Internet”,

d)    „Rachunkowość w praktyce”,

e)     Obsługa klienta, promocja i reklama w turystyce, zasady funkcjonowania biura”,

 

mogą składać swoje zgłoszenia w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 122, telefon 085/730-36-60 (e-mail: s.p.o.n.szansa@neostrada.pl) lub Training Group Danuta Gorlewska w Białymstoku przy ulicy Witosa 34, telefon 085/661-11-55 (e-mail: tg@smt.pl).

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 października 2008 r. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.tg.csk.pl lub bezpośrednio w/w organizacjach.


Created by raptorf22