Aktualności

Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2013 roku.

Wójt Gminy Orla informuje o zamiarze przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2013 roku.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny składać wnioski o dofinansowanie w Urzędzie Gminy Orla w terminie do dnia 20 listopada 2012 r. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2, tel. 85 730 57 93

Pobierz wzór wniosku o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbestCreated by raptorf22