WIZYTA PRZEDSTAWICIELI WŁADZ GMINY ORLA W ZAKŁADACH IKEI

Dnia 30 czerwca 2009 r. przedstawiciele władz gminy Orla oraz Powiatu Bielskiego odwiedzili nowoczesny zakład drzewny oraz fabrykę mebli firmy Swedwood Poland Sp. z o.o. w Wielbarku koło Szczytna na Warmii i Mazurach.

Należąca do IKEI grupa przemysłowa Swedwood powstała w 1991 roku. Jej głównym celem jest produkcja i dystrybucja mebli z drewna lub jego komponentów do sieci sklepów IKEA na całym świecie. W Polsce Swedwood zatrudnia ok. 7600 pracowników w 15 zakładach przemysłowych zlokalizowanych głównie na północnym zachodzie i zachodzie kraju, na terenach o dobrych zasobach surowcowych. Produkcja w 96 % przeznaczona jest na eksport.

Zakład drzewny w Wielbarku rozpoczął swoja działalność w marcu 2007 r. i był to pierwszy etap inwestycji koncernu Swedwood, mającej na celu stworzenie "łańcucha" zintegrowanych zakładów przemysłowych, reprezentujących cały ciąg technologiczny od przetarcia surowca po finalny produkt - mebel.

Tartak ten należy do największych w kraju. Przerabia około 250 tys. m? surowca drzewnego rocznie, z którego powstaje ok. 140 tys. m? desek oraz produkty uboczne: kora drzewna, zrębki oraz wióry. W procesie produkcji nie powstają żadne odpady: kora i wióry spalane w kotłowni służą do ogrzewania obiektu, a zrębki są sprzedawane producentom płyt wiórowych i papieru. Tartak wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego m.in. w podoczyszczalnie ścieków, izolację akustyczną oraz wysokowydajny kocioł do spalania odpadów produkcyjnych. Na terenie zakładu prowadzona jest selektywna gospodarka odpadami. Odpowiednie rozmieszczenie, oznaczenie jak również zabezpieczenie pojemników ogranicza możliwość przedostania się substancji szkodliwych do środowiska, minimalizuje koszty związane z recyklingiem oraz utylizacją odpadów. Drewno do tartaku pochodzi z Lasów Państwowych, które prowadzą planową gospodarkę zasobami leśnymi, zgodnie z wszelkimi zasadami gospodarki zrównoważonej.

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczenia całej linii przerobu drewna, bardzo zaawansowanej technologicznie, z wykorzystaniem m.in. wykrywacza metali w drewnie czy dwuwymiarowego skanera badającego linie pobocznicy drewna połączonego z oprogramowaniem do optymalizacji wykorzystania surowca.

Kolejnym etapem inwestycji Szwedow - który miała okazje zwiedzać delegacja z Podlasia - była fabryka mebli, wybudowana w niespełna rok. Jej otwarcie nastąpiło we wrześniu 2008 r.

W fabryce są produkowane meble z linii hemnes tj. z litego sosnowego drewna, które są eksportowane do sklepów IKEA na całym świecie.

Fabryka mebli to nowoczesny zespół produkcyjny zintegrowany zarówno produkcyjnie jak i logistycznie. Fabrykę wybudowano według nowych koncepcji Swedwood zakładających zamknięty cykl produkcji, polegający na tym, ze w jednym miejscu przebiega kompleksowa obróbką drewna - od sosnowej kłody do gotowego mebla.

Celem powyższego rozwiązania jest podwojenie utylizacji produktów ubocznych, zwiększenie produktywności i zredukowanie czasu produkcji, czyli zmniejszenie kosztów produkcji.

Przedstawiciele gminy Orla oraz Powiatu Bielskiego przyjrzeli się bliżej inwestycjom, które w niedalekiej przyszłości powstaną w gminie Orla. Budowa tartaku i fabryki na naszym terenie jest wielką szansą na rozwój gminy. To krok do skutecznego zlikwidowania bezrobocia, nie tylko w gminie Orla, ale i w sąsiednich gminach. Planowane inwestycje Grupy IKEA pozwolą rozwijać się firmom usługowym, a także małej przedsiębiorczości. To również szansa dla młodych, wykształconych i dynamicznych mieszkańców gminy na rozwój ich osobistych karier.


Created by raptorf22