Roztrzygnięto II edycję konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - Janusz Bobik, członek - Katarzyna Dobroczyńska, członek - Marzena Lemiesz w dniu 18 sierpnia 2008 roku dokonała przeglądu 9 posesji zgłoszonych do konkursu. Komisja Konkursowa jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu:

  • I miejsca Pani Jolancie Siemieniuk, Szczyty Nowodwory 37 - za pomysłową i estetyczną aranżację otoczenia domu, oryginalność rozwiązań architektonicznych i ogrodniczych, oryginalne kompozycje wielu gatunków roślin i posiadanie unikatowych okazów oraz duży wkład pracy własnej w zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu terenu wokół posesji. Nagroda wynosi 1.000 złotych.

  • II miejsca Panu Andrzejowi Grygorukowi, ul. Ogrodowa 22 A Orla - za ciekawą i nowoczesną aranżację przestrzeni w obrębie posesji, oryginalne kompozycje wielu gatunków roślin oraz duży wkład pracy własnej w zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu terenu wokół posesji oraz za ciekawą aranżację ogrodu uwzględniającą funkcjonalne urządzenie posesji. Nagroda wynosi 800,00 złotych.

  • III miejsca Pani Marii Lemiesz, Koszele 131 - za ciekawą aranżację ogrodu uwzględniającą funkcjonalne urządzenie posesji oraz duży wkład pracy własnej w utrzymaniu wielu gatunków drzewek i krzewów ozdobnych. Nagroda wynosi 700,00 złotych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 31 sierpnia 2008 r. podczas festynu "Orlańskie Spotkania" połączonego z obchodami 85 - tej rocznicy utworzenia OSP Orla.


Created by raptorf22