85 urodziny Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli

Ochotnicza Straż Pożarna w Orli w tym roku obchodzi swoje 85 urodziny. Została założona w 1923 roku i jest jedną z najstarszych i najprężniej działających jednostek w naszym regionie.

Z tej okazji, w dniach 30 i 31 sierpnia 2008 r. odbyły się obchody jubileuszu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli.

30 sierpnia, w sobotę na boisku w Koszelach zorganizowano zawody sportowo - pożarnicze. Wzięły w nich udział cztery drużyny strażackie z terenu gminy Orla. Strażacy startowali w dwóch dyscyplinach - sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe. Najlepiej wypadli druhowie z Orli. Drugie miejsce zajęli strażacy z Malinnik, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Gregorowiec. Laureaci I, II i III miejsca zostali nagrodzeni pucharami a pozostali uczestnicy zawodów - pamiątkowymi dyplomami. Strażaków do walki zagrzewali licznie zgromadzeni widzowie. Przerwy pomiędzy dyscyplinami uprzyjemniała orkiestra dęta działająca przy straży pożarnej z gminy Krzywiń (woj. wielkopolskie), przy której dźwiękach można było zapoznać się z zasadami obsługi pompy ręcznej. Po zawodach, wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku delektując się kiełbaską i bigosem.

Meldunek. Komendant Gminny OSP Mirosław Bałło zgłasza Komendantowi Powiatowemu PSP bryg. Janowi Bartoszkowi jednostki gotowe do zawodów.

Rozpoczęcie zawodów przez Wójta Gminy Orla - Piotra Selwesiuka.

Ostatnie przygotowania przed zmaganiami...

Sztafeta pożarnicza

Ćwiczenia bojowe

Sędzia zawodów kpt Jerzy Tomczuk podsumowuje wyniki rywalizacji

W przerwie pomiędzy konkurencjami uczestnicy mogli podziwiać występ orkiestry dętej oraz pokaz wyjaśniający zasady działania pompy ręcznej w wykonaniu strażaków z zaprzyjaźnionej gminy Krzywiń (woj. wielkopolskie),

Wręczanie pucharów i nagród

W niedzielę - 31 sierpnia - o godzinie 11.00 odbyła się Święta Liturgia i dziękczynny molebień w Cerkwi Parafialnej p.w. Św. Michała Archanioła w Orli oraz Msza Święta w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Opatrzności Bożej w Kaplicy w Orli p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

O godzinie 14.00 na placu przed Synagogą w Orli jednostka uhonorowana została sztandarem ufundowanym przez osoby i instytucje zaprzyjaźnione z OSP Orla. Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem strażaków o gotowości przyjęcia sztandaru.

Przemówienie oficjalne wygłosił Wójt Gminy Orla - Piotr Selwesiuk:

"(...) Od momentu powstania do dnia dzisiejszego zmieniały się czasy, rzeczywistość przyniosła nowe wymogi i oczekiwania, przychodziły nowe pokolenia - ale działalność OSP trwała nieprzerwanie ze wzlotami i upadkami. Sama istota, cechy i charakter działalności OSP przetrwały i są dzisiaj rozwijane. Zakres obowiązków Ochotniczych Straży Pożarnych ulega systematycznemu poszerzeniu - poza gaszeniem pożarów strażacy muszą interweniować przy likwidacji klęsk żywiołowych, powodzi, huraganów, wypadków drogowych. OSP Orla aktywnie uczestniczy we współorganizacji imprez kulturalnych, bierze również udział w wychowywaniu młodego pokolenia rycerzy Świętego Floriana organizując czynny wypoczynek dzieci i młodzieży (...)".

Z okazji jubileuszu, Wójt w imieniu władz Gminy oraz własnym, złożył serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim Druhnom i Druhom, którzy swoją społeczną i bezinteresowną pracą przyczynili się do rozwoju jednostki. Podziękował również za odwagę i poświęcenie w niesieniu pomocy ludziom w walce z pożarami i innymi niebezpieczeństwami.

Następnie, zaproszeni goście w osobach:

 • PANA EUGENIUSZA CZYKWINA - POSŁA NA SEJM RP
 • PANA JANA GRADKOWSKIEGO - PODLASKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIGO PSP W BIAŁYMSTOKU
 • PANA SŁAWOMIRA JERZEGO SNARSKIEGO- STAROSTY BIELSKIEGO
 • PANA JANA BARTOSZUKA - KOMENDANT POWIATOWY PSP
 • PANA PIOTRA SELWESIUKA - WÓJTA GMINY ORLA
 • PANA MICHAŁA TARANTY - PREZESA OSP ORLA
 • KS. JANA KACZANA
 • PROF. DR HAB. PANA ANATOLA ODZIJEWICZA
 • PANA JANA MINIUKA - PREZEZA FIRMY "MAKSBUD" W BIELSKU PODLASKIM
 • PANA TADEUSZA ROMAŃCZUKA - PREZESA "MLEKOWITA - BIELMLEK" W BIELSKU PODLASKIM
 • PANA JERZEGO MONACHOWICZA - VICE-PREZESA ZARZĄDU "NAFTAN" SP. Z O.O. W OLEKSZECH

      dokonali wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru oraz złożyli pamiątkowe podpisy w kronice OSP, która została wyłożona w świetlicy remizy OSP w Orli.

Poświęcenia sztandaru dokonali Kapelani Powiatowi Strażaków: ks. mgr Mirosław Świderski oraz ks. Kanonik mgr Tadeusz Kryński.

W imieniu Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru Akt ufundowania sztandaru odczytał Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, a następnie dokonał jego wręczenia

W dalszej części uroczystości miało miejsce wręczenie złotych, srebrnych i brązowych medali oraz odznaczeń za zasługi dla rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli. I tak, decyzją prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP:

  ZŁOTE MEDALE otrzymali:
 1. WŁODZIMIERZ SZYMAŃSKI
 2. JERZY SZYMAŃSKI
 3. MIKOŁAJ ŻABIŃSKI
 4. ALEKSY BOGACEWICZ
 5. TEODOZJUSZ OWDZIJEWICZ
 6. JÓZEF ROMANIUK
 7. CZESŁAW STULIGROSZ
 8. ELIASZ OGIJEWICZ

  SREBRNE MEDALE otrzymali:
 1. JERZY OKSENTOWICZ
 2. EDWARD ŁAPIŃSKI
 3. MIKOŁAJ FIEDOROWICZ
 4. IGOR TCHÓRZEWSKI
 5. MICHAŁ TARANTA
 6. JERZY POPŁAWSKI
 7. ANDRZEJ OCHRYCEWICZ
 8. WŁODZIMIERZ LEWCZUK
 9. STEFAN KUBAJEWSKI
 10. ANDRZEJ KUBAJEWSKI
  BRĄZOWE MEDALE otrzymali:
 1. ELŻBIETA NAZAREWICZ
 2. IGOR KLESZCZEWSKI
 3. PRZEMYSŁAW BAŁŁO
 4. WŁODZIMIERZ DOBOSZ
 5. IRENEUSZ PASIECZNIK
 6. ANDRZEJ OMELIANOWICZ
  ODZNACZENIA "STRAŻAK WZOROWY" otrzymali:
 1. TOMASZ TOMCZUK
 2. JERZY TOMCZUK
 3. ANNA TCHÓRZEWSKA
 4. BARBARA SAWICKA
 5. MIROSŁAW OCHRYCEWICZ
 6. JAROSŁAW JOŁCZUK
 7. PAWEŁ FIEDOROWICZ
 8. MAREK CHMIELEWSKI
 9. EWA LASZEWICZ
  PAMIĄTKOWE RYNGRAFY I WYRÓŻNIENIA otrzymali:
 1. ELŻBIETA NAZAREWICZ
 2. MICHAŁ KORNIEJEW
 3. MIKOŁAJ TCHÓRZEWSKI
 4. JAN MIECZYSŁAW DĘBORUG - LELIGDOWICZ
 5. MIROSŁAW BAŁŁO

Wystąpienie gości zaproszonych i wręczenie okolicznościowych upominków

O godzinie 15.00 rozpoczął się Festyn - "Orlańskie Spotkania", który uświetniły występy zespołów z regionu - miejscowi "Orlanie", "Malinki" z sąsiednich Malinnik, "Kapela Podlaska" z Siemiatycz, "Art Pronar" z Narwi, "Kuranty" i "Zołoto" z Bielskiego Domu Kultury oraz gości z Grodna - zespół "Haściniec". Ze szczególnie ciepłym przyjęciem spotkał się także zespołu folkowy "Redlin".

Występy zespołów

Świętowanie zakończył pokaz sztucznych ogni oraz zabawa przy dźwiękach muzyki zespołu "Fantastic Boys".

Ponadto, podczas festynu istniała możliwość zwiedzenia stoiska ODR w Bielsku Podlaskim czy Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim. Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z kuchnią regionalną gdzie można było skosztować m.in. chleba z domowym smalcem.

Stoiska towarzyszące  Obchody jubileuszu nie miały by miejsca bez wsparcia finansowego następujących osób i firm:

 1. BANK SPÓŁDZIELCZY - BIELSK PODLASKI
 2. PZU S.A. w Warszawie - oddział w Bielsku Podlaskim
 3. JAN KACZAN
 4. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "ANATEX" ANATOL CHOMCZYK - BIAŁYSTOK
 5. SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "BIELMLEK" - BIELSK PODLASKI
 6. "NAFTAN" SPÓŁKA Z .O.O. - OLEKSZE
 7. PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO- MOSTOWE "MAKSBUD" SP. Z O.O. - BIELSK PODLASKI
 8. "KREX" SÓŁKA Z O.O. - BIELSK PODLASKI
 9. FIRMA "KAN" - BIAŁYSTOK
 10. JERZY KACZAN
 11. PIOTR SELWESIUK
 12. ANATOL ODZIJEWICZ
 13. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA - KRYWIATYCZE
 14. KOŁO ŁOWIECKIE "ORZEŁ"
 15. GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" - ORLA
 16. ANATOL BAKUN - ORLA
 17. SŁAWOMIR BIEROZA - ORLA
 18. NADLEŚNICTWO BIELSK PODLASKI
 19. FIRMA "TRANS GROT" JERZY SZYMAŃSKI - ORLA
 20. "ALMA - MED" ALICJA SZCZEPANOWSKA - ORLA
 21. ANDRZEJ MICHALEWICZ
 22. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MPO" SP. Z O.O. - BIAŁYSTOK
 23. ANDRZEJ KUPTEL
 24. GRUPA RADNYCH GMINY ORLA
 25. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JARO" JAROSŁAW NAZAREWICZ - TURA ŚLĄSKA
 26. BANS SPÓŁDZIELCZY HAJNÓWKA
 27. "KLINK" SŁAWOMIR SIEMIENIUK - BIELSK PODLASKI
 28. EDWARD PISZCZATOWSKI - ORLA
 29. "CASTOR" EDWARD TUCZYŃSKI
 30. MASARNIA NOWICKI - LEWKI
 31. PIOTR BOŻKO
 32. "CSAWAR" - BIELSK PODLASKI
 33. IGOR TCHÓRZEWSKI
 34. SŁAWOMIR JERZY SNARSKI
 35. ALEKSANDER KLIN
 36. SŁAWOMIR SAWCZYŃSKI
 37. ANDRZEJ CHARYTONIUK
 38. JAN KUNA - KOSZELE
 39. EGORZ SULIMA - BIELSK PODLASKI
 40. MICHAŁ TARANTA -
 41. "GLAZUR" SPÓŁKA JAWNA - BIELSK PODLASKI
 42. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA - HAJNÓWKA
 43. SŁAWOMIR BOGACEWICZ
 44. JAN BARTOSZUK
 45. ANATOL PIETRUCZUK
 46. BANK SPÓŁDZIELCZY - ORLA
 47. "ORLAS" - ORLA
 48. "SOLAR" - ORLA
 49. WŁODZIMIERZ BOGACEWICZ
 50. "EMMA PLUS" SP. C. - HAJNÓWKA
 51. ZAKŁAD PRODUKCYJNY "HOOP" S.A. - BIELSK PODLASKI
 52. ADAM CETRA - ORLA
 53. EWA LASZEWICZ - ORLA
 54. ZAKŁADY MIĘSNE "NETTER" - BIELSK PODLASKI
 55. JAN JÓŹWIUK
 56. JOANNA I MAREK KUŁAKOWSCY - BIAŁYSTOK
 57. ANTONI BERNATOWICZ - FIRMA MSA POLAND Sp. z o.o. w

Wszystkim sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację obchodów jubileuszu 85-lecia powstania OSP Orla - serdecznie dziękujemy!Created by raptorf22