Aktualności

ZBIÓRKA AZBESTU 2011

W dniu 16 sierpnia 2011 r. Spółka "Środowisko i Innowacje" z siedzibą w Dobrowie, rozpoczęła na terenie gminy Orla realizację umowy polegającej na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W terminie do 10 września br. wykonawca ma odebrać z terenu gminy 196,125 ton materiałów zawierających azbest. Na realizację zadania Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 80 637,00 zł.

Do projektu zgłosiło się 77 mieszkańców z 17 miejscowości. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbiorem niebezpiecznych odpadów z posesji.

Created by raptorf22