Aktualności

Dobiega końca remont drogi położonej we wsi Topczykały

Dobiega końca remont drogi powiatowej od drogi krajowej Nr.66 do wsi Topczykały, oznaczonej Nr 1679B. W ramach realizacji zadania wykonawca dokonał wyrównania podbudowy jezdni kruszywem stabilizowanym mechanicznie oraz ułożenia warstwy ścieralnej na jezdni.


Created by raptorf22