Przebudowa drogi do wsi Topczykały

Rozpoczęto planowany remont drogi powiatowej Nr 1679B o długości 0,931 km od drogi krajowej Nr 66 do wsi Topczykały. W ramach remontu wykonawca dokona ułożenia warstwy ścieralnej na jezdni oraz wyrównania podbudowy jezdni kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Obecnie trwają prace przy nawożeniu podsypki i pogłębianiu rowów.


Created by raptorf22