Aktualności

Remont odcinka drogi Orla - Bielsk Podlaski

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim przeprowadził remont drogi powiatowej Orla - Bielsk Podlaski na odcinku Wólka - Parcewo poprzez wzmocnienie nawierzchni systemem 3PU (powierzchniowe utwardzenie). Przeprowadzony remont w znacznym stopniu poprawi warunki jazdy.

Created by raptorf22