PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SPICZKI - ORLA

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla na odcinku 4,063 km. W ramach remontu wykonawca dokona ułożenia warstwy ścieralnej na jezdni oraz wyrównania podbudowy jezdni kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Obecnie trwają prace polegające na ułożeniu pierwszej warstwy masy bitumicznej w terenie zabudowanym. Inwestycja w 50% została sfinansowana z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w 25% z budżetu powiatu i 25% z budżetu gminy. Koszt całej inwestycji wynosi 1300 792,52 zł.


Created by raptorf22