Aktualności

Przebudowa odcinka drogi gminnej Oleksze - Dydule

Rozpoczęto przebudowę odcinka drogi gminnej Oleksze - Dydule. W ramach realizacji zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z siedzibą w Bielsku Podlaskim położy podwójną nakładkę bitumiczną na odcinku 1,7 km. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków gminy Orla i z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu - 915 699,61 zł.

Created by raptorf22