Aktualności

Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Dydule - Kruhłe

Po sezonie zimowym firma MAKSBUD z Bielska Podlaskiego wznowiła przebudowę drogi powiatowej Dydule - Kruhłe. W ramach robót budowlanych wykonano podbudowę oraz położono pierwszą warstwę masy bitumicznej.

Inwestycja będzie kosztowała 1 400 000,00 zł, w tym Gmina Orla pokryje 80% wartości inwestycji tj. 1 120 000,00 zł, zaś wkład finansowy Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim wyniesie 280 000,00 zł.

Termin realizacji zadania do 30.06.2011 r.

Created by raptorf22