Aktualności

Remont drogi gminnej we wsi Krywiatycze

Rozpoczęto planowany remont odcinka drogi gminnej we wsi Krywiatycze. Na odcinku 598,5m wykonawca dokona ułożenia nakładki bitumicznej, co w znacznym stopniu poprawi wartości użytkowe drogi. Inwestycja jest realizowana ze środków gminy Orla. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 388 458,21 zł.

Created by raptorf22