Przebudowa drogi powiatowej do wsi Reduty

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej w Redutach oznaczonej Nr 1677B o długości 0,577 km. W ramach realizacji zadania wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim dokona wyrównania podbudowy jezdni kruszywem stabilizowanym mechanicznie oraz ułożenia warstwy ścieralnej na jezdni. Obecnie trwają prace przy pogłębianiu rowów.


Created by raptorf22