Aktualności

Otwarcie drogi powiatowej do wsi Reduty

W dniu 27 listopada 2008 r. nastąpiło otwarcie wspólnej inwestycji Gminy Orla i Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim - budowy drogi powiatowej Nr 1677B do wsi Reduty. Na odcinku o długości 0,577 km została ułożona warstwa ścieralna jezdni, wyrównano pobocza, pogłębiono rowy. Inwestycja kosztowała 241 042,72 zł, w tym Gmina Orla pokryła 50% wartości inwestycji tj. 120 521,36 zł.

W uroczystościach uczestniczyli: Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski, Pan Mirosław Bałło - Członek Zarządu Powiatu Bielskiego, Pan Marek Przybyszewski - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim, Pan Jan Szkoda - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Pan Leszek Aleksiejuk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla oraz mieszkańcy wsi.

W imieniu mieszkańców sołectwa Pani Anna Zagrobska - Radna Rady Gminy Orla złożyła serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy - Panu Piotrowi Selwesiukowi oraz na ręce Starosty Bielskiego - całemu Zarządowi Powiatu Bielskiego za realizację długo oczekiwanego przez mieszkańców wsi przedsięwzięcia


Created by raptorf22