DOŻYNKI

Dnia 13 września 2009 r. w Wysokim Mazowiecku odbyło się Wojewódzkie Święto Plonów. Uroczystość ta miała wymowę symboliczną, gdyż jest ona tradycyjnym podziękowaniem Bogu za urodzajne plony, obfitość w zbiorach i opatrzność Boską we wszystkich poczynaniach rolników podczas żniw.

Dożynki Wojewódzkie rokrocznie zrzeszają wielu uczestników: przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, rolników oraz przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem. W bieżącym roku Gminę Orla reprezentowały zespoły: "Orlanie" z Orli oraz "Malinki" z Malinnik, które zaprezentowały tradycyjne pieśni śpiewane w naszej gminie podczas żniw.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w Cerkwi pw. Szymona Słupnika w Brańsku oraz w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokim Mazowiecku. Następnie uczestnicy dożynek barwnym korowodem przeszli na stadion miejski, gdzie oprócz obrzędu dzielenia się chlebem mieli okazję zobaczyć wiele atrakcji, między innymi pokaz sprawności kawalerii konnej, występy zespołów ludowych, kiermasz regionalnych produktów jak i konkurs wieńców dożynkowych.


Created by raptorf22