PONAD 450 TYS. ZŁOTYCH DOTACJI DLA GMINY ORLA

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Gmina Orla otrzymała dotację na remont drogi gminnej - ulicy H. Sienkiewicza, o długości 560 m oraz części drogi gminnej - ulicy A. Czerwonej w Orli o długości 570 m. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 893 448, 86 zł, z tego 50% kosztów inwestycji w wysokości 446 700,00 zł zostanie pokryte w ramach przyznanej dotacji. W bieżącym roku do Wojewody Podlaskiego wpłynęło 146 wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych, w tym 107 wniosków dotyczących dróg gminnych. Do dofinansowania zakwalifikowano 32 wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Wniosek Gminy Orla otrzymał 100 punktów i uplasował się na 24 miejscu. Realizacja inwestycji rozpocznie się na początku maja 2010 r.


Created by raptorf22