UROCZYSTE OTWARCIE NOWOWYBUDOWANEJ DROGI ORLA - SPICZKI

W dniu 10 grudnia 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Orla - Spiczki. Na odcinku o długości 4,063 km została położona nowa nawierzchnia bitumiczna. Inwestycja kosztowała 1 300 792,50 zł, w tym Gmina Orla pokryła 25% wartości inwestycji tj. 325 198,13 zł, kolejne tyle Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. 50% wartości zadania w wysokości 650 396,26 zł stanowiły środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Uroczystego oddania do użytku drogi i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pan Leszek Aleksiejuk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim oraz Pan Roman Łożecki - Radny Rady Gminy Orla.

Sołtys sołectwa Spiczki - Pan Paweł Siebiesiewicz podziękował w imieniu mieszkańców przedstawicielom władz lokalnych za realizację inwestycji.


Created by raptorf22